Årsmötet 2024

Förhandsinformation

Årsmötet 2024 Förhandsinformation

Tisdag 20 februari 2024, 18.30

H. M. Konungens hovstall, Väpnargatan 1, 114 51 Stockholm

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast 30 januari 2024

Formell kallelse kommer att utfärdas senast 10 dagar före årsmötet

Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga senast en vecka föra årsmötet

Anmälningsformulär publiceras i samband med den formella kallelsen

Föreningens stadgar>>