Måndagar jämna veckor | 2021

HOPPsektionen

Hoppträning för
Ulf Johansson

Kostnad

450:- för SFK medlemmar
För icke medlemmar tillkommer ridhusavgift.

Plats

Ryttarstadion, Storängsvägen 27, 115 41 Stockholm

Sista anmälningsdagen

Söndagar

ARRANGÖR

Hoppsektionen

I samarbete med Swartlings kan SKF erbjuda sina medlemmar hoppträning för Ulf Johansson på måndagar jämna veckor.

Träningarna börjar from kl 16.00

Anmäl till Elin Hellström 076 800 19 87