Ansökan

Bli medlem i SFK

Ansökan

Bli medlem i SFK

Medlemskap 2021

Gäller för perioden: 1/1 – 31/12 2021

Juniorer & Young Riders 250 kr/år
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år  
Seniorer 500 kr/år
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år  
Familj 1000 kr/år
max. 2 seniorer & 2 juniorer/young riders  
För att familjemedlem skall räknas som SFK-medlem måste komplett medlemsinformation lämnas  
Skicka ansökan

Medlemskap 2020/2021

ENDAST FÖR NYA MEDLEMMAR

Gäller för perioden: 1/8 2020 – 31/12 2021

Juniorer & Young Riders 365 kr/år
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år
Seniorer 735 kr/år
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år
Familj 1470 kr/år
max. 2 seniorer & 2 juniorer/young riders
För att familjemedlem skall räknas som SFK-medlem måste komplett medlemsinformation lämnas
Skicka ansökan
Betalning

Betalning av medlemskap

När din ansökan behandlats kommer du att få en faktura på medlemsavgiften.

Det är viktigt att ni meddelar kansliet ang adressändringar, annars kan ni ej ta del av tidningen Häst & Ryttare. Håll oss gärna uppdaterad med er aktuella e-postadress så att vi enkelt kan nå er med information från klubben.

Om medlemskapet

Information

Vid medlemskap i Stockholms Fältrittklubb får du:

  • en för ridsporten gemensam olycksfallsförsäkring hos Folksam
  • rida på Ryttarstadion, på, inom och söder om galoppbanan
  • delta i träningar som arrangeras av SFK
  • söka tävlingsbidrag hos SFK
  • ridsportförbundets tidning Häst & Ryttare 10 ggr/år i brevlådan