Ansökan

Bli medlem i SFK

Ansökan

Bli medlem i SFK

Medlemskap 2024

Gäller för perioden: 1/1 – 31/12 2024

Juniorer & Young Riders 300 kr/år
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år
Seniorer 510 kr/år
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år
Familj Utgått
Årsmötet 2022 beslutade att SFK inte längre skall erbjuda familjemedlemskap
För de familjer som önskar att medlemsavgifterna samfaktureras går det ändå att välja
“+ Lägg till familjemedlem” varpå samtliga medlemsavgifter hamnar på en faktura.

Medlemskap 2023/2024

ENDAST FÖR DE SOM INTE TIDIGARE VARIT MEDLEMMAR

Gäller för perioden: 1/8 2023 – 31/12 2024

Juniorer & Young Riders 560 kr
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år
Seniorer 770 kr
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år
Familj Utgått
Medlemsformen “Familj” har utgått enligt beslut i årsmötet 2022.
För de familjer som önskar att medlemsavgifterna samfaktureras går det ändå att välja
“+ Lägg till familjemedlem” varpå samtliga medlemsavgifter hamnar på en faktura.
Tidigare medlem kan  använda denna funktion för att åter bli medlem men kommer att få betala full medlemsavgift.
Betalning

Betalning av medlemskap

När din ansökan behandlats kommer du att få en faktura på medlemsavgiften.

Det är viktigt att ni meddelar kansliet ang adressändringar, annars kan ni ej ta del av tidningen Häst & Ryttare. Håll oss gärna uppdaterad med er aktuella e-postadress så att vi enkelt kan nå er med information från klubben.

Om medlemskapet

Information

Vid medlemskap i Stockholms Fältrittklubb får du:

  • en för ridsporten gemensam olycksfallsförsäkring hos Folksam
  • rida på Ryttarstadion, på, inom och söder om galoppbanan
  • delta i träningar som arrangeras av SFK
  • söka tävlingsbidrag hos SFK
  • ridsportförbundets tidning Häst & Ryttare 4 ggr/år i brevlådan