Ansökan

Bli medlem i SFK

Våra stadgar
Ansökan

Bli medlem i SFK

Medlemskap 2022

Gäller för perioden: 1/1 – 31/12 2022

Juniorer & Young Riders 270 kr/år
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år
Seniorer 510 kr/år
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år
Familj 1100 kr/år
max. 2 seniorer & 2 juniorer/young riders
För att familjemedlem skall räknas som SFK-medlem måste komplett medlemsinformation lämnas
Skicka ansökan

Medlemskap 2022/2023

ENDAST FÖR NYA MEDLEMMAR

Gäller för perioden: 1/8 2022 – 31/12 2023

Juniorer & Young Riders 560 kr
t.o.m det kalenderår man fyller 21 år
Seniorer 770 kr
fr.o.m det kalenderår man fyller 22 år
Familj Utgått
Medlemsformen “Familj” har utgått enligt beslut i årsmötet 2022.
För de familjer som önskar att medlemsavgifterna samfaktureras går det ändå att välja
“+ Lägg till familjemedlem” varpå samtliga medlemsavgifter hamnar på en faktura.

Skicka Ansökan
Betalning

Betalning av medlemskap

När din ansökan behandlats kommer du att få en faktura på medlemsavgiften.

Det är viktigt att ni meddelar kansliet ang adressändringar, annars kan ni ej ta del av tidningen Häst & Ryttare. Håll oss gärna uppdaterad med er aktuella e-postadress så att vi enkelt kan nå er med information från klubben.

Om medlemskapet

Information

Vid medlemskap i Stockholms Fältrittklubb får du:

  • en för ridsporten gemensam olycksfallsförsäkring hos Folksam
  • rida på Ryttarstadion, på, inom och söder om galoppbanan
  • delta i träningar som arrangeras av SFK
  • söka tävlingsbidrag hos SFK
  • ridsportförbundets tidning Häst & Ryttare 4 ggr/år i brevlådan