Söndag 3/3 kl. 10-16 och tisdag 5/3 kl.17-20 som avslutas med skriftligt prov.
Sport & tävlingssektionen

Grönt Kortkurs

Kursledare: Camilla Modenius
Kostnad

Medlemmar 1025 kr

Icke medlemmar 1225 kr

Plats

SFK:s klubbstuga

Gröna Stugan, Ryttarstadion
Sista anmälningsdagen

2024-02-23

Arrangör

Sport & tävlingssektionen

Kursen består av två delar.

  1. Innan träffarna ska deltagarna ha genomfört egna självstudier via webbkurs som beställs via SISU Förlag här: https://utbildning.sisuforlag.se/ridsport/utbildning/aktivutbildning/gront-kort2021/gront-kort-2021/
    Denna webbkurs ska vara genomförd och godkänd senast 5 dagar före första fysiska träffen!
  2. I ”klassrum” SFK:s klubbstuga ”Gröna stugan” på Ryttarstadion: söndag 3/3 kl. 10-16 och tisdag 5/3 kl.17-20 som avslutas med skriftligt prov.
För att få gå en Grönt kort-kurs krävs att man uppfyller förkunskapskraven:
Ridkunskap samt praktisk hästkunskap som; visa häst vid hand, på/av täcke, säkerhetsuppbindning, lastning och visitering.
Behörig att skriva under intyget är: Svensk Ridlärare level I-III eller licensierad tränare med lägst C-tränarbehörighet. För kusk intygas av behörig tränare i körning. Påskrivet intyg bifogas i anmälan tillsammans med namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress.
Följande åldersgränser gäller för Grönt kort: 
  • Alla från 14 år och uppåt ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs. Från och med 1/1 det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.
  • Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven.
  • För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans målsman/vuxen person. Uppsuttna krav gäller dock inte målsman, det är den tävlandes kunskap som ska intygas.

Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller.

Vid frågor, kontakta Anna Fagrell, fagrellanna@hotmail.com
Välkomna!