Aktivitet — 2 min att läsa

Årsmötet 2022

Aktivitet — 2 min att läsa

Årsmötet 2022

SFK:s årsmöte 2022 kommer att äga rum torsdag 17 februari.

Härmed kallas du till årsmöte på webben 2022-02-17, 18.00

Så här i coronatider och det nu gällande smittläget planerar vi att genomföra årsmötet som ett webbmöte. Här anmäler du dig till mötet

När du anmält dig får du en länk till mötet.

Även om mötet inte börjar förrän på utsatt tid så fungerar länken redan nu, är du inte bekant med verktyget så gå in nu och se hur det ser ut och se till att dina inställningar för kamera, mikrofon och högtalare är korrekta.

Skulle situationen angående smittläge och FHM:s rekommendationer ändra sig så att vi bedömer att det går att genomföra ett vanligt fysiskt årsmöte så kommer vi att överväga detta.

Motioner

Enligt föreningens stadgar ska motioner skriftligen vara föreningens styrelse tillhanda tre veckor före årsmötet, alltså 27 januari.

Dokumentation

Här hittar du all dokumentation inför årsmötet (du länkas till gamla hemsidan)

Valberedningen

Är du lockad av att inom styrelsen arbeta med SFK och utveckla föreningen så kontaktar du lréne Söderlund, sammankallande i valberedningen, på telefon 070 840 4126 eller med epost irene@soderlundbostad.se