Årsmötet 2024

Tisdag 20 februari 2024

H. M. Konungens hovstall, Väpnargatan 1, 114 51 Stockholm
Årsmötet börjar 18.30, samling med avprickning i röstlängden från 18.00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast 30 januari 2024

Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga senast en vecka föra årsmötet

Anmäl dig till årsmötet genom att klicka på denna länk>>

Anmälningstiden utgår 2024-02-17, 24.00

Föreningens stadgar>>