Aktivitet — 1 min att läsa

Hjälp till att finansiera SFK:s Jubileumshinder

Stockholms Fältrittklubb fyller 135 år och vi arrangerar vår 125:e Hubertusjakt.

För att fira detta har vi jobbat på att ta fram ett hinder som knyter an till Djurgården och våra jakter där. Beslutet är att vi ska ha ett hinder som kopplar till Rosendals slott på Djurgården. Gestaltningen har den kände konstnären Tor Svae erbjudit sig att göra. Tor har bland annat gjort de berömda Giraffkranarna på Beckholmen.

För att genomföra projektet räknar vi med att behöva ca 30 000 kr och vi hoppas på ditt bidrag. Vi vänder oss till alla, såväl medlemmar som icke medlemmar som företag och organisationer som vill stötta en god sak.

Vi arbetar med KDF för att på södra Djurgården bygga fler fasta hinder och dessa kommer i likhet med Jubileumshindret att utformas med koppling till Djurgården. Blir det pengar över från den här insamlingen kommer dessa att användas i den fortsatta hinderutbyggnaden.

Donatorernas namn kommer att finnas på en skylt på hindret, vill du inte vara med markerar du det i donationen.

Stockholms Fältrittklubb
Jaktsektionen