Om föreningen

Sveriges äldsta ridklubb
– grundades 1886

“Stockholms Fäldtrittklubb räknar såsom sin födelsedag den 1 november 1886, då den på förslag av H.K.H. Prins Carl stiftades å Drottningholms slott av nedanstående personer, som sålunda bör aktas och äras såsom Klubbens urfäder och skapare.”

Under dagens lopp (den 1 november) hade man ridit en snitseljakt utan räv i Drottningholms omgivningar, och intresset för terrängridning var därigenom i allra högsta grad vaket. Förslaget om Klubbens bildande antogs därför med acklamation och en kommitté valdes att utarbeta stadgar.

På bilden till höger teckning “Hästens skål” av J. Beck Friis från middagen på Drottningholm.

Vi på ryttarstadion

Tältstallet

Ett kollektivstall med tio boxar. Man är välkommen att hälsa på när det finns någon på plats.

Livgardet

SFK och Livdragonernas RF samarrangerar ofta tävlingar och jakter. Mer om Livgardet >>

Swartlings Ridskola

Lektionsridning för elever i alla åldrar och uppstallning för privatpersoner. Läs mer här >>

Styrelsen 2024

Håkan Hedlund

ORDFÖRANDE

076 141 8462
Skicka e-mail

Yvonne Frykfors

V. ORDFÖRANDE & SEKRETERARE

+46 70 941 6588

Jill Clementz

KASSÖR

+46 70 856 4050
Skicka e-mail

Ida Humble

Ordförande
Ungdomssektionen

070 614 6434

Anton Synnerdal

ORDFÖRANDE
Sport & tävlingssektionen

+46 73 757 08 35
Skicka e-mail

Anna Fagrell

+46 72 300 3176
Skicka e-mail

Birgitta Lindblad

+46 73 650 3361

Eva Billerstam

073 430 2542

Maud Stark

+46 70 814 4286
Skicka e-mail

Sylve Söderstrand

073 511 4111

Julia Humble

Ungdomssektionen
SUPPLEANT

070 354 8616

Andrius Rimsa

Suppleant

ORDFÖRANDE
JAKTSEKTIONEN

070 208 3177
Skicka e-mail

Annette Hjelmstedt

Suppleant

070 592 4844

Camilla Humble

Suppleant

070 618 4666

Elin Rödjare

Suppleant

073 742 6350

Elvira Beyronsdotter

Suppleant

076 017 8898

John Österdahl

Suppleant

076 205 9644

Sofia Hallström

Suppleant

070 798 4942

Björn Beckman

ADJUNGERAD

+46 70 558 9183