Årsmötet 2023

Förhandsinformation

Årsmötet 2023 Förhandsinformation

Torsdag 16 februari 2023

H. M. Konungens hovstall, Väpnargatan 1, 114 51 Stockholm

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast 26 januari 2023

Formell kallelse kommer att utfärdas senast 10 dagar före årsmötet

Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga senast en vecka föra årsmötet

Föreningens stadgar>>