Årsmötet 2023

Kallelse

Årsmötet 2023 Kallelse

Torsdag 16 februari 2023

H. M. Konungens hovstall, Väpnargatan 1, 114 51 Stockholm
Årsmötet börjar 18.30, samling med avprickning i röstlängden från 18.00

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet, alltså senast 26 januari 2023

Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga senast en vecka föra årsmötet

Anmäl dig till årsmötet genom att klicka på denna länk>>

Föreningens stadgar>>