Tävla på ryttarstadion

Tävlingar

Vi organiserar ryttare inom de olika disciplinerna och vi själva, eller tillsammans med andra, arrangerar också tävlingar inom respektive gren. Kontakta oss om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse att vara funktionär eller att vara med i lag.

PLANERADE TÄVLINGAR 2024

 

  • Dressyrtävling 1/5 2024
  • Fälttävlan 18-19/5 2024
  • Hopptävling 17-18/8 2024

Tävla för SFK

Bli en del av SFKs tävlingsekipage!

Att tävla är ett jättekul och lärorikt sätt att sätta mål, följa upp sin egen och sin hästs utveckling. Vi på SFK vill ge våra medlemmar de bästa förutsättningarna för att nå sina mål. Läs mer under respektive gren.

Dressyr

Fälttävlan

Hoppning

Tävlingsbidrag

Vi vill stötta våra tävlingsekipage

Tävlingsbidrag är ett sätt för klubben till att stödja tävlande, men ingen rättighet. Bidraget kan utbetalas som ekonomiskt stöd eller som ekiperingsbidrag avseende klubbens profilkläder motsv.

Maxbelopp är 3000kr/ryttare och år.

En förutsättning för att tävlingsbidrag skall utbetalas är att den aktive, själv och/eller genom familj motsv., är delaktig i av klubben arrangerade aktiviteter, motsvarande minst 2 st heldagar/år. Deltagande skall styrkas av tävlingsledare.

För att få bidrag krävs ansökan. Av ansökan skall det framgå: transportväg, typ av tävling och datum, samt ideellt engagemang i av SFK arrangerade aktiviteter, typ, tid, datum.
Din ansökan ska vara SFK tillhanda senast den 31 december det år som Din ansökan avser och om bidrag beviljas betalas det ut när när Du sökt ny tävlingslicens för SFK för kommande år. Vid byte av klubb utgår inget bidrag.

Tävlingsbidrag utgår som reseersättning 18 kr/mil

Bidragen ges i följande prioritetsordning:

  1. Deltagande i lag- allsvenskan div 3- elit häst och ponny, alternativt motsvarande lagtävling.
  2. Deltagande i mästerskap, DM, SM osv.
  3. Deltagande i internationella tävlingar bidrag ges för transportsträcka inom landet.
  4. Deltagande i elittävlingar och nationella tävlingar
  5. Deltagande i regionala och lokala tävlingar

Klubben reserverar sig gällande utbetalning av tävlingsbidrag, som utbetalas efter årsbokslutet efterföljande verksamhetsår, fördelning sker enligt ovan listad prioritetsordning.

Sökta beloppet kan i förekommande fall delar av och kanske inte hela beloppet utbetalas. Utbetalningar följer gällande skattelagstiftning.