En sektion i SFK

Ungdomssektionen

ANSVARIG
Ida Humble –

Om Ungdomssektionen

För alla “ungdomar” i SFK

Har du inte fyllt 26 år är du per definition medlem i föreningens ungdomssektion.

SFK:s Ungdomssektions uppgift är att stärka sammanhållningen mellan ungdomarna i klubben.

Vi engagerar oss i saker som främjar klubbens yngre medlemmar.

Sektionen samarbetar med sport- och tävlingssektionen samt jaktsektionen för att hjälpa dem med exempelvis cafeteria vid tävlingar och jakter.
Utöver ovanstående anordnar vi aktiviteter som bowlingkvällar och fika i Gröna Stugan.

Vill du att vi gör något särskillt så hör du av dig till oss med förslag till oss så ska vi undersöka om det är möjligt att genomföra.